Polityka prywatności serwisu

Polityka Prywatności Import-Eksport Art. Przemysłowych.

Szanowny Klienci,

W związku z korzystaniem z naszych produktów i usług powierzacie Państwo nam swoje dane osobowe. Naszą powinnością jest zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych nam danych osobowych i ich właściwe wykorzystywanie. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej wraz ze sklepem internetowym www.import-eksport.pl Zapewniamy, że nasza firma ściśle przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Import-Eksport Art. Przemysłowych Folwarski Andrzej z siedzibą w Łyczance, Ul. Górska 13, o numerze REGON: 350569789.

Firma Import-Eksport Art. Przemysłowych wyznaczyła jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Aby skontaktować się z nami w sprawie danych osobowych, proszę pisać na adres i-e@tlen.pl lub przesłać list pocztą tradycyjną na adres Import-Eksport Art. Przemysłowych A. Folwarski, ul. Górska 13, 32-447 Łyczanka z dopiskiem „Dane osobowe”.

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jak pozyskujemy dane?

Dane osobowe pozyskujemy od Państwa za pośrednictwem naszej Strony i formularzy na niej zamieszczonych. Podanie danych jest niezbędne podczas rejestracji na naszej Stronie, a także w celu zapisania się na nasz newsletter. Dane pozyskujemy również poprzez zapisywanie informacji w plikach tekstowych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (pliki cookies).

Zakres i cel wykorzystywania przez nas danych osobowych W zakresie uzasadnionym świadczonymi usługami gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane osobowe oraz informacje:

imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej,
informacje o komputerze, korzystaniu ze Strony oraz ilości i czasu jej odwiedzin, a także parametrów połączenia (w tym adresu IP, lokalizacji geograficznej, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość odwiedzin, odsłon Strony i ścieżki nawigacji na Stronie),
informacje udostępnione nam w związku z korzystaniem z usług na Stronie lub generowane w trakcie korzystania z tych usług,
informacje zawarte w jakimkolwiek komunikacie wysłanym nam bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony,
jakiekolwiek inne dobrowolnie przekazane nam informacje lub dane osobowe.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Gromadzimy wyłącznie dane osobowe przekazane nam dobrowolnie. W niektórych przypadkach dobrowolne podanie nam danych osobowych może być konieczne do świadczenia usług. Nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może spowodować ograniczoną możliwość korzystania z naszych usług.

Przekazane nam dane osobowe będziemy wykorzystywać w celach:

Prowadzenia działalności handlowej

Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji działalności obejmującej doradztwo, oferowanie, sprzedaż oraz dostawę produktów i usług. Pozostawienie swoich danych umożliwiają zamówienie produktów i usług za pośrednictwem Strony.

Cele informacyjne

Państwa dane są przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane nam za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na Stronie lub wiadomości email, a także w celu wysyłania powiadomień dotyczącej przebiegu realizacji zamówienia.

Cele marketingowe

Państwa dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności wysyłania wiadomości e-mail z informacjami handlowymi na temat produktów oraz usług.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane nam dane osobowe udostępniamy podmiotom trzecim wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody. O konieczności udostępnienia tych danych podmiotowi trzeciemu zostaniecie Państwo poinformowani. Macie Państwo prawo nie wyrazić zgody na udostępnienie przez nas Państwa danych osobowych takim podmiotom. Państwa dane osobowe możemy udostępnić naszym pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, dostawcom, ubezpieczycielom, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla zrealizowania przez nas celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby te są zobowiązane do zachowania takich danych w poufności. Przekazane nam dane osobowe mogą być przez nas udostępnione podmiotowi trzeciemu wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Państwa dane osobowe możemy udostępnić podmiotom trzecim w szczególności przypadku:

wyrażenia przez Państwa zgody na takie udostępnienie,

gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa,

gdy zostaniemy do tego zobowiązani na mocy orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu, w związku toczącym się postępowaniem prowadzonym przez właściwe organy,

Przekazane nam dane osobowe mogą być przez nas przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami i lokalizacjami, w których działamy, aby umożliwić nam wykorzystywanie tych danych zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych osobowych w każdym czasie, w związku z czym możecie je Państwo modyfikować lub poprawiać. Macie Państwo także prawo żądania uaktualnienia lub całkowitego usunięcia przez nas Państwa danych osobowych. Prośbę taką należy przesłać na adres i-e@tlen.pl. Zapewniamy, że niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania w celu spełnienia Państwa prośby pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Możecie Państwo w każdym czasie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji czy i w jaki sposób wykorzystujemy lub zamierzamy wykorzystywać dane osobowe.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy odpowiednie procedury i wykorzystujemy odpowiednie środki techniczne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich utratą, nieuprawnionym dostępem osób trzecich, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże pomimo podejmowanych przez nas, z zachowaniem najwyższej staranności, działań całkowite zabezpieczenie danych osobowych przed wszystkimi występującymi zagrożeniami nie jest możliwe. Państwa dane osobowe przechowujemy na chronionych w odpowiedni sposób serwerach.

Przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres czasu niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub do chwili, w której zażądacie Państwo usunięcia przez nas tych danych.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Informacje ogólne Korzystamy z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane komputerowe, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika i zoptymalizowania jej pod względem użyteczności. Pliki te używane są także w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, umożliwiających analizę sposobu korzystania ze stron internetowych, co przyczynia się do ulepszenia ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Używamy dwóch rodzajów plików cookies:

sesyjnych – będących plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej

stałych – będących plikami trwałymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji dla użytkownika. Takie dane są kodowane w celu uniemożliwienia dostępu do nich przez nieautoryzowanych użytkowników.

Zarządzanie plikami cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w przeglądarce lub bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkowania. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej Stronie, a w niektórych przypadkach może całkowicie uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

Zamieszczone na naszej Stronie odsyłacze mogą przekierowywać Cię na inne strony internetowe, np. strony naszych dostawców. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności współpracujących z nami firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystasz z naszej Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na Stronie.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy wybrać właściwą przeglądarkę internetową, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Nowa wersja naszej Polityki Prywatności zostanie za każdym razem opublikowania na naszej Stronie.