Smary


ŁOZYSKOWE ŁT41, 42, 43
Smary typu ŁT 4 przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych i innych elementów trących urządzeń przemysłowych pracujących w warunkach, które wymagają wysokiej stabilności mechanicznej smaru jego odporności na starzenie i dobrych własności antykorozyjnych. Zastosowanie smaru w gatunku ŁT 43, ŁT 42 lub ŁT 41 uzależnione jest od sposobu doprowadzenia smaru do łożyska (smarowanie centralne lub ręczne), prędkości obrotowej i temperatury roboczej łożyska. Smary
ŁT 4 są odporne na działanie wody.

STP
Smar przeznaczony jest do podwozi pojazdów mechanicznych, sworzni, przegubów i itp. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pomp wodnych. Jest odporny na działanie zimnej wody.

EPX
Przeznaczone są do smarowania zamkniętych przekładni zębatych, walcowych i stożkowych. W zależności od klasy konsystencji
rozróżnia się 3 rodzaje smaru EPX tj. EPX–0, EPX–00 i EPX–000. Smary te stosuje się w zależności od konstrukcji przekładni, stopnia uszczelnienia i temperatury pracy:
EPX 000 – głównie do smarowania przekładni mechanizmów kosiarek rotacyjnych,
EPX 00 – dla dobrego uszczelnieniu przekładni i w niższych temperaturach podanego zakresu temperatury pracy przekładni,
EPX 0 – dla średniego uszczelnieniu przekładni i w średnich temperaturach podanego zakresu temperatury pracy przekładni,
EPX 1 – dla słabego uszczelnieniu przekładni i w wyższych temperaturach podanego zakresu temperatury pracy przekładni.

GRAFITOWANY
Przeznaczony jest do smarowanie podwozi pojazdów samochodowych, piór resorów, gwintów śrub, otwartych kół zębatych
oraz innych węzłów tarcia o silnie obciążonych powierzchni trących pracujących. Odporny na działanie wody. Nie nadaje się do
smarowania łożysk tocznych, precyzyjnych mechanizmów, oraz pomp wodnych. Może być stosowany jako smar montażowy.

MOLITEN EP23 , EP25
Smary Moliten EP-23 i EP-25 przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów trących maszyn i urządzeń przemysłowych pracujących przy wysokich szczególnie udarowych obciążeniach w tym do smarowania przegubów homokinetycznych i kulowych, cięgieł, sworzni, a także połączeń gwintowych w pojazdach mechanicznych, maszyn rolniczych, budowlanych i innych. Zalecany jest szczególnie tam gdzie występuje częsta zmiana kierunku ruchu.

EP 1, 2, 3
Smary EP Przeznaczone są do łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach promieniowych, udarowych i osiowych np. walcarkach, prasach, kruszarkach. Smary typu EP przeznaczone są do smarowania łożysk z centralnymi i indywidualnymi układami smarowania.
Smar EP 3 przeznaczony jest do indywidualnego smarowania łożysk tocznych.
Smar EP 2 przeznaczony jest do indywidualnego i centralnych układów smarowania, pracujących w wysokich temperaturach, przy przetłaczaniu smaru na krótkich odcinkach.
Smar EP 1 przeznaczony jest do centralnych układów smarowania, pracujących w umiarkowanych temperaturach, przy przetłaczaniu smaru na duże odległości.

MIEDZIANY
Wysokotemperaturowy (do 1100 °C), antyzatarciowy, nie zawierający ołowiu, oparty na miedzi smar montażowy. Przeznaczony do tworzenia gęstej warstwy ochronnej odpornej na wypłukiwanie i wypalanie podczas eksploatacji. Idealny do ochrony elementów metalowych przed zatarciem, przedostawaniem sie oleju, wody, chroni przed rdzą i korozją.

BIAŁY
Smar Biały, zawierający PTFE opracowany celem wypierania wody przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odpornoości na wysokie temperatury, sól oraz zachowaniu doskonałej ochrony antykorozyjnej. Przeznaczony do stosowania przede wszystkim
tam, gdzie wymagane jest dłuższe smarowanie i ochrona elementów.
 

Posiadamy również smary stosowane w przemyśle spożywczym, oraz ekologicznym.